GSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, müracaat koşulları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 daima personel, 144 engelli daima emekçi ve 106 eski hükümlü daima personel olmak üzere toplam 1017 daima işçi alımı gerçekleştirecek. GSB işçi alımı için müracaat kaidelerini taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı alımı gerçekleştirilecek. Toplamda 1017 personel için gerçekleştirilecek alımın tarihi belirlendi. GSB işçi alımı başvurusu 8-12 Ağustos tarihleri ortasında İŞKUR üzerinden alınacak.

GSB İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT SAYFASI

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT?

GSB işçi alımı için müracaatlar ise 8-12 Ağustos tarihleri ortasında İŞKUR üzerinden alınıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru kaidelerini taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecek. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 sınırı üzerinden de müracaatlar yapılabilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KURALLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

e) Özel kanun yahut başka mevzuatta yer alan kaideleri taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

i) Misyonunu devamlı yapmaya pürüz hastalığı bulunmamak.

j) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

k) Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet sonlarında ikamet etmek.

l) Müracaat yaptığı takım için aranan cinsiyet kaidesini taşımak.

m) Eski hükümlü daima personel durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı biçimde eski hükümlü olmak,

n) Engelli daima emekçi durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı halde engelli olmak.

Yorum yapın